Документи про прозорість та інформаційну відкритість навчального закладу освіти

статут Житомирської ЗОШ 22 ім ВМ Кавуна

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах 

 

Виписка з Єдиного державного реєстру

Кадровий склад Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Усього педагогічних працівників у закладі – 59

Працюють /seft;”>З них:

 • мають вищу освіту – 54;

 • мають середню спеціальну освіту – 2;

 • не мають педагогічної освіти – 1;

 • навчаються за денною формою – 0;

 • навчаються за заочною формою – 0;

 • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 26;

 • учителів першої кваліфікаційної категорії – 15;

 • учителів другої кваліфікаційної категорії – 7;

 • учителів-спеціалістів – 6;

 • мають звання “учитель-методист” – 4;

 • мають звання “старший учитель” – 2;

 • нагороджені знаком “Відмінник освіти України” – 1;

 • педагогів-чорнобильців – 0;

 • педагогів, які досягли пенсійного віку – 4;

 • перебувають у відпустці по догляду у відпустці – 1 .

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Ліцензований обсяг – 1112. Фактична кількість  – 760.

Мова освітнього процесу

Українська мова

Наявність вакантних посад

 • вчитель Захисту Вітчизни;

 • директор школи.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти учнів за 2019 рік

Річний звіт про  діяльність закладу освіти 

Річний звіт про діяльність закладу

Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

       Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

            Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

–         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

–         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

–   якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

–  безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

–   повагу людської гідності;

–   захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

–  користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

–         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

–         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

        Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

–  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

–   поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–   відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

       Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;

 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

 • використовувати петарди;

 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

 • псувати державне, громадське та особисте майно.

Загальні правила поведінки для здобувачів освіти:

– Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.

– Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути;

– забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

– забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) йти зі школи та її території в урочний час;

– у разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;

– фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

– не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;

– учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмо;

– учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на першу вимогу вчителя.

Поведінка учнів на перервах:

       Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.

        Під час перерви учень зобов’язаний:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу, якщо попросить учитель;

– підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.

– забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.

– забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
– на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

 

 

error: Content is protected !!